ALPROLIX®

ALPROLIX®

Информацията на този уеб сайт е предназначена за пациенти в Европейския съюз (ЕС), на които е предписан продуктът Alprolix®

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Как да приготвите ALPROLIX

Как да прилагате ALPROLIX