ALPROLIX®

Информацията на този уеб сайт е предназначена за пациенти в Европейския съюз (ЕС), на които е предписан продуктът Alprolix®

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Как да приготвите ALPROLIX

Как да прилагате ALPROLIX

ALPROLIX®

Информацията на този уеб сайт е предназначена за пациенти в Европейския съюз (ЕС), на които е предписан продуктът Alprolix®

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Как да приготвите ALPROLIX

Как да прилагате ALPROLIX