ALPROLIX®

ALPROLIX®

Информацията на този уеб сайт е предназначена за пациенти в Европейския съюз (ЕС), на които е предписан продуктът Alprolix®

УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Сайтът временно е в процес на изграждане, моля, вижте листовката за пациента в опаковката на лекарствения продукт или попитайте Вашия медицински специалист за подробни указания относно разтварянето и инжектирането на ELOCTA® или ALPROLIX®