ALPROLIX®

Informationen på denna webbplats är avsedd för patienter inom Europeiska unionen (EU), som har fått Alprolix® förskrivet

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ANVÄNDARVILLKOR

Så här bereds ALPROLIX

Så här administreras ALPROLIX

ALPROLIX®

Informationen på denna webbplats är avsedd för patienter inom Europeiska unionen (EU), som har fått Alprolix® förskrivet

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ANVÄNDARVILLKOR

Så här bereds ALPROLIX

Så här administreras ALPROLIX