ALPROLIX®

ALPROLIX®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Alprolix®

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako pripraviť ALPROLIX

Ako podať ALPROLIX