ALPROLIX®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Alprolix®

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako pripraviť ALPROLIX

Ako podať ALPROLIX

ALPROLIX®

Informácie na tejto webovej stránke sú určené pre pacientov v Európskej únii (EÚ), ktorým bol predpísaný liek Alprolix®

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Ako pripraviť ALPROLIX

Ako podať ALPROLIX