ALPROLIX®

Informacje na tej stronie przeznaczone są dla pacjentów w Unii Europejskiej (UE), którym przepisano lek Alprolix®

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

REGULAMIN

Jak przygotować lek ALPROLIX

Jak podawać lek ALPROLIX

ALPROLIX®

Informacje na tej stronie przeznaczone są dla pacjentów w Unii Europejskiej (UE), którym przepisano lek Alprolix®

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

REGULAMIN

Jak przygotować lek ALPROLIX

Jak podawać lek ALPROLIX