ALPROLIX®

Informasjonen på dette nettstedet er ment for pasienter i Den europeiske union (EU) som har fått foreskrevet Alprolix®

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

BRUKSVILKÅR

Hvordan du klargjør ALPROLIX

Hvordan du administrerer ALPROLIX

ALPROLIX®

Informasjonen på dette nettstedet er ment for pasienter i Den europeiske union (EU) som har fått foreskrevet Alprolix®

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.

BRUKSVILKÅR

Hvordan du klargjør ALPROLIX

Hvordan du administrerer ALPROLIX