ALPROLIX®

ALPROLIX®

Informasjonen på dette nettstedet er ment for pasienter i Den europeiske union (EU) som har fått foreskrevet Alprolix®

BRUKSVILKÅR

Hvordan du klargjør ALPROLIX

Hvordan du administrerer ALPROLIX