ALPROLIX®

Informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēta pacientiem Eiropas Savienība (ES), kuriem parakstīts Alprolix®

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Kā sagatavot ALPROLIX

Kā ievadīt ELOCTA

ALPROLIX®

Informācija šajā tīmekļa vietnē ir paredzēta pacientiem Eiropas Savienība (ES), kuriem parakstīts Alprolix®

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība.

LIETOŠANAS NOSACĪJUMI

Kā sagatavot ALPROLIX

Kā ievadīt ELOCTA