ALPROLIX®

ALPROLIX®

Oplysningerne på denne hjemmeside er beregnet til patienter i Den Europæiske Union (EU), som har fået ordineret Alprolix®

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Sådan klargør du ALPROLIX

Sådan administrerer du ALPROLIX