ALPROLIX®

ALPROLIX®

Informacije na ovoj web-stranici namijenjene su bolesnicima u Europskoj uniji (EU) kojima je propisan lijeka Alprolix®

UVJETI KORIŠTENJA

Kako pripremiti lijek ALPROLIX

Kako primijeniti lijek ALPROLIX