ALPROLIX®

ALPROLIX®

Informacije na ovoj web-stranici namijenjene su bolesnicima u Europskoj uniji (EU) kojima je propisan lijeka Alprolix®

UVJETI KORIŠTENJA

Stranica je privremeno u izradi, molimo Vas pogledajte uputu o lijeku koja se nalazi unutar pakiranja lijeka ili se posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom za detaljne upute vezano za rekonstituciju (pripremu) i aplikaciju lijeka ELOCTA® ili ALPROLIX®