ALPROLIX®

Informace na této webové stránce jsou určeny pro pacienty v Evropské unii (EU), kterým byl předepsán přípravek Alprolix®

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

ZASADY POUŽÍVÁNÍ

Jak připravit přípravek ALPROLIX

Jak přípravek ALPROLIX podávat

ALPROLIX®

Informace na této webové stránce jsou určeny pro pacienty v Evropské unii (EU), kterým byl předepsán přípravek Alprolix®

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.

ZASADY POUŽÍVÁNÍ

Jak připravit přípravek ALPROLIX

Jak přípravek ALPROLIX podávat