ALPROLIX®

ALPROLIX®

Informace na této webové stránce jsou určeny pro pacienty v Evropské unii (EU), kterým byl předepsán přípravek Alprolix®

ZASADY POUŽÍVÁNÍ

Stránka je dočasně v rekonstrukci. Prostudujte si prosím příbalovou informaci pro pacienty (v obalu produktu) nebo požádejte svého lékaře o podrobné pokyny k rekonstituci a injekčnímu podávání přípravku ELOCTA® nebo ALPROLIX®.